Beszámoló 2013. első negyedévről

  Jelentés a zászlóalj első negyed évi munkájáról

 

A Szegedi III. Honvédzászlóalj hagyományőrzői igen aktív munkát folytattak januártól márciusig. Ahogy tavaly, idén is negyed évente összefoglalom, hol és mit csináltunk 1848-1849 szellemében.

 

Január:

Az év első hónapjában mindössze egy rendezvényről tudok beszámolni. Január 26-27-én Dr. Vass László alezredes úr, és jómagam, az MHKHSZ elnökének megbízásából a VI. Huszárakadémiára utaztunk Bálványosra, Háromszékre. Előadókként voltunk jelen a rendezvényen. Én az erdélyi hadjárat tavaszi és nyári eseményeiről, míg alezredes úr az alaki rendszabályokról beszélt. Sok érdekes előadás hangzott el, és volt alkalmunk egyeztetni az erdélyi bajtársakkal a későbbi erdélyi programokat illetően.

 

Február:

Idén Tárnok őrnagy úr ismét az izsai huszárbálra invitálta a hagyományőrzőket február 2. napjára. Az alezredes úr, Kovács Ilus, és Ivanics Lajos, nagyszerű szakácsunk képviselték a zászlóaljat, és mulatták át az éjszakát a hagyományőrző bajtársakkal.

Február 9-én Szkenderovics főhadnagy úr szervezésében és az MHKHSZ támogatása mellett Kecskeméten gyalogsági alaki kiképzésen volt a zászlóalj legénységi állománya. Ennek célja a honvéd gyalogság egységesítése alaki szempontból, a korabeli reglamák szerint, ahogy azt Gál Sándor ezredes egykor leírta. Ebben az állások, fordulások, fejvetések, menetek, és fegyverfogások mind benne foglaltattak. Úgy vélem eredményes volt a munka, hiszen az óta, a saját altisztjeink is átvették a beoktató szerepét és adják tovább a zászlóaljban társaiknak a Kecskeméten megszerzett tudást. Ez alatt a tisztikar egyeztetéseket folytatott az áprilisra tervezett hadjáratról. Összesen 12 fővel voltunk jelen Kecskeméten.

Február utolsó hétvégéjén Bolgár Attila főhadnagy parancsnoksága alatt 4 fő utazott Kápolnára és vett részt a László százados által szervezett Kál-Kápolnai csatában Február 23-24-én. Az itthon maradók február 23-ra Bordányba alaki kiképzést és éleslövészetet szerveztünk volna, azonban kénytelenek voltunk elnapolni a zord időjárás és a nagy mennyiségű csapadék miatt.

E három programmal szolgálhatok február tekintetében, ám ahogy ez már megszokott igazán márciusban indul számunkra az év.

 

Március:

A hónap első szombatján, március 2-án szerencsére ragyogó idő volt Szegeden és környékén. Ez rendkívül szerencsés volt azon 11 fő számára, akik e napon egy fizikailag igen megterhelő erőpróbára vállalkoztak. Ekkor ugyanis az áprilisra tervezett Tápió vidéki hadjárat előfeltételét teljesítettük, mely mintegy 25 km-es gyalogmenet volt Szeged-Deszk-Szőreg-Újszentiván települések érintésével. Ebben földút és aszfalt egyaránt volt. A Tápió vidéki hadjárattal kapcsolatban ugyanis a parancsnokság e fizikai erőpróbát állította a vállalkozó honvédek elé, hogy biztosan tudja a jelentkező mire is vállalkozik április 4-6-án, a parancsnokság pedig nyugodt szívvel állítsa oda a hadjáratra. Szerencsére mindenkinek sikerült a távot teljesíteni.

Március 3-án vasárnap a legénységi állomány kérésére szerveztünk egy alaki foglalkozást, immár házon belül, az újszentiváni kaszárnya alakuló terére. Itt a kecskeméti kiképzéshez hasonlóan zajlott az oktatás, azonban az előadók immár a saját altisztjeink voltak, akik igen lelkesen magukra vállalták a kiképző szerepét is. Ebben külön ki emelni Tóth Bence tizedest, Pop Hunor tizedest, és Ladó Attila őrvezetőt. Bízunk benne, hogy munkájuk gyümölcse beérik majd, és e lelkesedés továbbra is kitart, és a további kiképzések alkalmával is ilyen precízen dolgoznak majd, valamint hogy minél több honvéd tagtársunk tud részt venni e foglalkozásokon. E kiképzésnek célja volt továbbá, hogy a szolnoki ütközetre a lehető legjobban felkészítsük a harcoló állományt.

9-én, ahogy az már szokás ütközetre került sor Szolnok város fő terén. Itt szerencsére igen nagy létszámmal, összesen 26 fővel voltunk jelen. A gyalogság a jobb szárnyon nyomult előre, míg a tüzéreink Veres főhadnagy váci ágyúinál teljesítettek szolgálatot. Az ütközet igen jól sikerült, és derekasan helytálltunk, hála az altisztek gondos felkészítésének.

Március 12-én nyitott meg a Móra Ferenc Múzeum új, 48-as témát feldolgozó „Szegednek népe, nemzetem büszkesége” kiállítása, melynek megnyitóján díszegységként teljesítettünk szolgálatot Bolgár alezredes úr parancsnoksága alatt 6 fővel. A megnyitóbeszédben Dr. Csikány Tamás ezredes úr elmondta, hogy a fehértollas szegedi zászlóalj kell, hogy a város büszkesége legyen, ha a 48-49-es szabadságharcról van szó. Az ünnepség végén díszsortűzzel köszöntöttük a múzeum legújabb tárlatát. Bízunk benne, hogy a tavalyihoz hasonlóan ismét igen sok munkát ad majd nekünk a múzeum, és lesz alkalmunk előadásokat tartani.

Március 11-én, 12-én, és 14-én, Bolgár alezredes úr a korábbi évekhez hasonlóan meghívásokat kapott óvodákba előadások tartására, március 15-e kapcsán. Összesen négy oviban mutattuk be idén a piciknek a szabadságharc egyenruháit, fegyvereit, és a szegedi zászlóalj lobogóját. Mint mindig idén is nagy érdeklődéssel fogadtak minket a legapróbbak.

Március 15-én a nemzeti ünnepen, bár az időjárás igencsak meggátolt sok ünnepséget, mégis több helyen megosztva kellett szolgálatot teljesítenünk. A Bolgár családnak köszönhető, hogy a hazai rendezvényeken helyt tudtunk állni, melyért a parancsnokság ezúton is hálás köszönetét fejezi ki. Ugyanis Szegeden és Bordányban Bolgár József alezredes parancsnokolta a ünnepségeken résztvevő különítményt, majd Bordányban szintén vezette a csapatot. Fiai, Attila és Csaba főhadnagyok Algyőre vittek egy díszegységet, míg kedves testvére, Bolgár Tünde hadnagy a szakaszával a békésszentandási ünnepségeken vettek részt. Gratulálok az itthon résztvevőnek, hogy a zord időjárás ellenére vállalták a részvételt a programokon.

Mindeközben, március 14-17-e között Dr. Vass László alezredes úr parancsnoksága alatt egy 23 fős különítmény utazott Háromszékre, hogy a kézdivásárhelyi, gidófalvi, gelencei, torjai, árkosi, valamint a szászsebesi, és gyulafehérvári ünnepségeken részt vegyenek. Bár minket nem ért olyan zord időjárás a metsző szél igencsak megviselte embereinket, akiknek kitartása páratlannak mondható. A programváltozások tükrében szerencsére volt alkalmunk első ízben ellátogatni a szemerjai és Epres tetői ütközetek helyszíneire, és fejet hajtani Gál ezredes elesett székely honvédei előtt. E tartalmas 4 nap során fárasztó, de annál szebb utunk volt. Köszönet illeti azokat, akik vállalva a hosszú utat, részt vettek a háromszéki programokon.

A hónap utolsó programja március 24-én volt, amikor is Tóth Bence tizedes felügyelete alatt Bolgár Attila főhadnagy is abszolválta a Tápió vidéki hadjárathoz szükséges távot, és végig ment az előírt útvonalon. Gratulálunk hozzá.

 

Összegzés:

A zászlóalj tehát az első negyed évben összesen 18 rendezvényen. Szerencsére két alkalommal Erdélyben, továbbá, Bács-, Békés-, Szolnok-, és Heves megyében is megjelentünk.

Az egyesület létszáma jelenleg 74 fő. Ez a tavalyihoz képest ugyan nem változott, egyes személyek azonban cserélődtek. Folyó évben ugyanis kilépését jelentette be Hegedűs Mónika markotányos hölgy, Hegedűs Dóra markotányos hölgy, és Szilágyi Sándor hadnagy úr. Érkezett azonban Papp András honvéd, Tóth Zita markotányos hölgy, valamint Fazakas Gusztáv József atya, aki papként a zászlóalj tábori lelkésze mostantól. A kilépőknek köszönjük eddigi munkáját, bízunk benne, hogy gazdagodtak a zászlóaljban töltött idővel, az érkezőknek pedig ezúton is jó munkát kívánunk.

Előléptetések e negyed év során nem történtek. Mindössze két fő volt, aki lemondott korábbi rendfokozatáról, ők Tóth Bence és Pop Hunor, akik nyilatkozatot tettek a rendfokozatuk rögzítéséről. Kitűntetés egy került átadásra, méghozzá Tóth Zoltán őrmester úrnak, aki az Erdélyt-emlékérmet kapta meg Kézdivásárhelyen március 15-én.

A zászlóalj táborkari törzstisztjeként ezúton szeretném megköszönni minden olyan bajtársak a munkáját, aki az elmúlt három hónapban valahol, valamilyen formában részt vett valamely rendezvényen. Bízom benne, hogy a következő negyed év legalább ennyire tartalmas és aktív lesz az egyesület számára.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Kiss Kornél

Szeged, 2013. március 31.                                                       hő. hadnagy

                                                                                              táborkari főnök