Beszámoló 2013. harmadik negyedévről

Harmadik negyed éves összesítés a zászlóalj munkájáról

Elérkezett október hónapja, mely ismét azt jelenti, hogy munkánkban lezártunk egy újabb három hónapos időszakot. Szerencsére nem telt eseménytelenül ez a negyed év sem, és egyesületnek rengeteg új alkalma volt a szabadságharc hagyományait megmutatni. Július: E hónapban két rendezvényen volt jelen zászlóaljunk. Július 5-én megkezdődött a Szegedi Szabadtéri Játékok 2013. évi évada. Ahogy már megszokhattuk, Botka László polgármester úr nyitotta meg a játékokat, ahol Bolgár alezredes úr vezetésével álltunk díszőrséget a polgármester úr mögött 8 fővel. Július egy, a magyar hadtörténészek számára és a teljes hagyományőrzés világának gyászos időszaka volt. A legnagyobb tudója a 48-49-es szabadságharcnak, Prof. Dr. Katona Tamás jobblétre szenderült. Temetésére július 23-án került sor Budapesten. Dr. Vass László alezredes úr 3 fővel utazott fel a fővárosba, hogy zászlóaljunk végső búcsúját tolmácsolja a tanár úr felé. Isten nyugosztalja Katona Tamást! Augusztus: Két év után idén ismét elmondhattuk azt, hogy augusztus hónapja a szőregi csatával kezdődhet. Így tehát az első hétvégén, augusztus 3-4-én a 48-as hagyományőrzők nagy része Ópusztaszerre és Szőregre érkezett. A rendezvényt ugyanis az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkkal közösen bonyolítottuk le, hiszen Rózsa Sándor idén „ünnepelhette” 200.ik születésnapját, s ezen alkalomból az emlékpark szervezői a hagyományőrzőket bevonva közösen rendezték meg egyesületünkkel a szőregi csatát, és a legnagyobb betyár születésére nagyszabású rendezvényeket szerveztek. Dr. Vass László alezredes úr parancsnoksága alatt ismét megelevenedett a szőregi a harc. Ám sajnos arról is be kell számolnunk, hogy jövőre bizonyosan nem kerül megrendezésre a program egy hasonló összefogással. Augusztus 5-7 között Sóskútra voltunk hivatalosak, ahol Rudolf Péter művész úr a Kossuth kifli című filmjét forgatta, melyben több hagyományőrző egyesülettel karöltve statisztaként vettünk részt, összesen 13 fővel. A hatalmas hőségben alezredes úr elmondása szerint a jelenlévők mindegyike derekasan helyt állt, amiért elmismerését fejezi ki a zászlóalj vezetése. Augusztus 9-én, Szegeden a Hungarikum fesztivál megnyitóünnepségén vett részt egy kisebb egységünk Pop Hunor tizedes úr vezetésével. E programokat követően Dr. Vass László alezredes úr parancsnoksága alatt egy négy fős kis egység utazott ki a marosszéki Holtmarosra, ahol egy héten keresztül tartottak katonai alapkiképzést a helybeli községek fiataljai számára. Ladó Attila őrvezető és Tóth Bence tizedes urak kiemelt elismerést érdemelnek, hiszen kezeik alatt mintegy 11 fő fiatal újonc lett kiképezve. Augusztus 20-án, az Államalapítás és Szent István királyunk ünnepén, Szeged városa idén is szervezett megemlékezést a Széchenyi térre. Itt személyes parancsnokságom alatt 4 fővel vettünk részt ahol a lobogókat kellett vinnünk. A város ugyan helytelenül, de az ünnepség meghívó brosúráján feltüntette zászlóaljunk nevét, mint közreműködő egyesületet. Ez a hónap tehát szerencsére jóval gazdagabb volt programokban, mint a júliusi és végre ismét vendégül láthattuk barátainkat Szőregen. Szeptember: Ebben a hónapban, ugyan várnunk kellett az utolsó és az utolsó előtti hétvégéig, mire elmondhattuk, hogy rendezvényt regisztrálhatunk, azonban meg kell említeni, hogy ez a hónap volt a legkülönlegesebb az elmúlt három közül. Szeptember 20-22-e között ugyanis meghívást kaptunk Balatonfüredre, a Romantikus Reformkor nevű rendezvényre. Egyesületünk úgy került a meghívottak közé, hogy a rendezvény egyik fővédnöke, Dr. Hende Csaba Honvédelmi Miniszter úr ajánlotta a szervezők figyelmébe kis csapatunkat. Így aztán a Honvédség gondoskodott a szállításunkról, teljes ellátást kaptunk a Hotel Astoriában, és meghívásunk volt a szombati esti bálba, az Anna Grand Hotelbe. E mondhatjuk patinás hangulat közepette láttuk el díszőrségi, oktató-bemutató feladatainkat gyönyörű szép időben a Balaton partján. Bízunk benne, hogy a későbbiek folyamán virágozni fog a kapcsolatunk Balatonfüreddel, hiszen mindenki elismeréssel nyilatkozott egyesületünkről. Továbbá itt kell megköszönnöm Drgánné Katika meghívását és vendégszeretetét, aki kedves kis balatonfüredi nyaralójában látta vendégül a teljes egységet és halmozott el minket minden földi jóval. Nagyon szépen köszönjük! Szeptember utolsó hétvégéjén talán mindenki meglepetésére sikerült a Fehérvári Huszárok Egyesületének megszerveznie a pákozdi csata emlékünnepségeit. Talán a 165.ik évforduló tette lehetővé, hogy összegyűljünk megülni e jeles alkalmat. És valóban jeles alkalom volt. Szombaton ugyanis Dr. Vass László alezredes úr és jómagam képviseltük zászlóaljunkat a sukorói református templomban a tiszti gyűlésen. Megtisztelte a rendezvényt jelenlétével Dr. Benkő Tibor vezérezredes úr, a Honvédvezérkar Főnöke, valamint Domján László vezérőrnagy úr, a Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka, s vele együtt az alá beosztott alakulatok parancsnokai. Így a tiszturakkal együtt emlékeztünk meg az egykori haditanácsra. Majd másnap egy kisebb egységgel, és egy lövegnyi tüzérséggel voltunk jelen a csatában is. Miután a két rendezvény jellegét tekintve különbözött, bár történelmi hűségét, ha vesszük, mégis szorosan összefonódik, alezredes úrral úgy döntöttünk, hogy két külön eseményként regisztráljuk a jelenléti ívben és a zászlóalj adminisztrációjában. Mindez alatt Tóth Zoltán őrmester úr, kedves bajtársunk a zászlóaljat a messzi Krakkó melletti kis településen Niepolomicében képviselte, mely egy mondhatjuk, hogy összfegyvernemi és összkorszakos nemzetközi hagyományőrző találkozó volt. E programon két éve voltunk először, de az őrmester úrnak köszönhetően hagyományt teremtettünk, így idén is elmondhatjuk megjártuk Lengyelországot is. Ezzel a hétvégével zárult tehát nem csak szeptember, de a zászlóalj harmadik negyed éve is. Összegzés, egyebek: E három hónap alatt tehát 11 alkalommal voltunk jelen hagyományőrző rendezvényen és egyéb ünnepségeken. Ez ugyan jóval elmarad a tavaszi idénytől, ám ha visszagondolunk az elmúlt évekre, akkor azt látjuk, hogy ez nem meglepő, hiszen számunkra a tavaszt lehet igazi főszezonnak nevezni. Minden esetre én úgy gondolom, hogy derekasan helytállt a zászlóalj tagsága ezen időszakban is. Így egyúttal alezredes úr nevében is szeretném megköszönni azon bajtársaknak a munkát, akik jelenlétükkel részt vettek az elmúlt három hónap programjain! A zászlóalj létszámát tekintve nem történt változás. Sem kilépést, sem csatlakozást nem jelentett be senki, így egyesületünk hivatalos taglétszáma továbbra is 74 fő. Előléptetés ezidőben nem történt, viszont egy kitüntetésről kell beszámolnom. A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség 2013. évi rendes közgyűlésén Bolgár Attila főhadnagy urat a Szövetség Arany Érdemkeresztjével tüntette ki. Miután ennek az átadása egészen a szeptemberi balatonfüredi programig csúszott, így itt is meg kell említenem. Gratulálunk a főhadnagy úrnak! Igazán megérdemelte. Továbbá meg kell, hogy osszam a tisztelt bajtársakkal, hogy Dr. Vass László alezredes úrral az elmúlt hetekben a 2013. évi Honvédelmi Minisztériumi pályázatokon dolgoztunk. Két pályázat került kiírásra, mindkettő október 3-i beadási határidővel. Az első pályázat ruházat és felszerelésről szólt. Itt 1 millió forintot igyekeznénk megszerezni, melyből 8 rend egyenruhát és felszerelést, valamint 5 szürke kabátot tudnánk csináltatni. A másik pályázatot közösen adtuk be Kun Attila százados úr Kecskeméti Huszárok Egyesületével. Célunk, hogy egy hétvégén méltó emléket állítsunk Skultéty László huszár zászlótartónak, a felvidéki Izsán egy szimpózium megtartásával. Emellett felutaznánk Trencsénbe is megkoszorúzni az újratemetett sírt. Ezen a pályázaton 500 ezer forintot céloztunk meg. Hamarosan megtudjuk az eredményeket. Még egyszer nagy tisztelettel köszönjük a tisztelt bajtársaknak az elmúlt három hónapot és bízunk benne, hogy a következő, és egyben utolsó negyed év is ilyen gazdag lesz programokban, melyet természetesen évadzáró vacsoránkkal kívánunk lezárni.

 

2013-10-07

Kiss Kornél Szeged,

hő. hadnagy táborkari főnök