Beszámoló Beszámoló 2012. harmadik negyedévről

       

Tisztelt Bajtársaim! Miután szeptemberből csupán egy hét van hátra, és mivel minden bizonnyal már nem érkezik hozzánk felkérés az utolsó hétre, ezért úgy gondolom, lezárhatjuk a harmadik negyedévet. Ezért úgy érzem az összesítő megírására is alkalmas az időpont. Nézzük tehát mit is csináltunk, és merre jártunk ebben a három hónapban.

 

Július:

Sajnos azt kell mondanom, hogy az első félévhez képest jóval kevesebb helyen és rendezvényen volt dolgunk. Ez azonban nem a mi, sokkal inkább tevékenységünk finanszírozottságának hibája. Ez a leállás már júliusban érezhető volt.

Az első rendezvényünk július 6-án a Szegedi Szabadtéri Játékok színpadán volt, ahol is Bolgár alezredes úr vezetése alatt egy 8 fős különítmény kísérte fel a polgármesterurat megnyitóbeszédének elmondásakor. A heves váltakozó zivatarok miatt tovább kényszerültünk a helyszínen maradni, mivel a kezdés is sokat csúszott. Ennek ellenére feladatunkat maradéktalanul elláttuk.

Ezen kívül a hónapban csupán egy rendezvényünk, ami talán nevezhető „házi” programnak is. Májusban ugyanis Bolgár Tünde hadnagy asszony vezénylete alatt csatlakozott a békésszentandrási tüzér szakasz. Július 14-én, Bolgár Attila főhadnagy úr, és jómagam elutaztunk a településre, hogy egy elméleti, és egy gyakorlati kiképzésben, felkészítésben részesítsük újoncainkat. Ezúton is szeretném megköszönni az újoncok magas szintű érdeklődését, és Bolgár hadnagy asszony szívéjes vendégszeretetét, valamint a finom ebédet.

 

Augusztus:

Ez a hónap már több eseményt tartogatott számunkra, azonban jóval kisebb volumenűeket, mint a korábbi években.

Augusztus 4-én Újszentivánon a Bajtársi Klub szervezésében, az egykori lokátoros laktanya falán található emléktáblát koszorúzták meg. A tisztek távolléte miatt Tóth Zoltán őrmester úr képviselte zászlóaljunkat a rendezvényen egy kisebb különítmény élén. A programról részletes jelentés nem érkezett, azonban tudomásom szerint a szervezők egy kellemes marhapörköltre invitálták a résztvevőket.

Másnap, 5-én a szőregi csata emlékünnepségei zajlottak. Aki esetleg a városon végigvonuló huszárokat, és gyalogosokat, vagy netán puskatűztől morajló utcákat remélt e napon Szegeden, annak csalódnia kellett. Anyagi támogatás hiányában a klasszikus, immár 13 éves hagyományos csata idén elmaradt. Ennek okán csupán egy „házi” megemlékezésről tudósíthatok, melyen 12 fővel végigjártuk a városi emlékhelyeket, mint az Aradi vértanúk tere, a szőregi Hősök tere etc. és letisztelegtünk elődeink nagysága és bátorsága előtt. Sajnálatos módon sem politikusokba, sem a sajtó munkatársaiba nem botlottunk, ami fájó pontként minket, látva hogy tevékenységünk érdektelenséget vált ki. A szőregi csata kapcsán csupán abban reménykedhetünk, hogy jövőre megváltozik a hozzáállás a rendezvényhez, és lesz módunk ismét megrendezni a szezon legnívósabb csatáját.

Augusztus 10-12-én azonban alkalmunk nyílt új területen megvetni a lábunkat. Békésszentandrás község önkormányzata ugyanis vendégül látott minket a Sport- és Vitamin napon a Körös-parton, mely számunkra hatalmas élmény volt. Ivanics Lajos szakácsurunk finom falatjai mellett, csapatunk benevezett a sárkányhajó versenybe, mely úgy gondolom a jó buli mellett, komoly csapatépítő hatást is mért ránk. Azonban komoly programunk szempontjából fontos aktust kell megemlítenem. Ugyanis e rendezvényen tette le ünnepélyes esküjét a magyar alkotmányra békésszentandrási szakaszunk, és vált formálisan is zászlóaljunk részévé. Ezúton is szeretnénk megköszönni Sinka Imre polgármester úrnak, és az önkormányzat dolgozóinak a két napi vendégszeretet, és szíveslátást. Valamint reméljük, hogy e kapcsolat köztünk erősödik, és 48 eszméjét a későbbiekben is elvihetjük e festői kis békési faluba.

Ezt követően augusztus 19-én Tóth Bence őrmester úr vezénylete alatt egy kisebb csapat Tiszaszigeten teljesített szolgálatot. Részletes beszámolót még nem érkezett hozzám, azonban szóban azt a jelentést kaptam, hogy a Szent István szobor mellett adtak díszőrséget a fiatalok.

Másnap, alezredes úr távolléte miatt az én vezényletem alatt teljesített szolgálatot zászlóaljunk a Szegeden az önkormányzat kérésére, a Szent István napi ünnepségeken. Kis csapattal ugyan, de tisztes helytállás tettük a dolgunkat Szegedért, ahogy azt a korábbi években is megszokhatta a város.

Az elmúlt évekkel ellentétben idén nem Keszthelyen, hanem Zalaegerszegen jártunk augusztus utolsó, és szeptember első hétvégéjén. Boronyák Tibor kapitány úr ugyanis meginvitált minket a zalaegerszegi bornapokra, melyen 13 fővel vettünk részt. A rendezvény egyfajta próba volt, hogy milyen érdeklődés övezi a 48-as katonai hagyományőrzést, ezen új terepen. Sajnos az időjárás nem kedvezett a rendezvénynek, mivel rendkívül szeles, és esős időre, valamint szokatlan hidegre érkeztünk a városba. Szállás is hagyott komoly kívánni valókat maga után. Mindennek ellenére, ahogy már annyi mindent, ezt is túléltük, és lehetőségeinkhez képest teljesítettük a tőlünk elvártakat. Reméljük jövőre is visszatérhetünk Zala megyébe. Továbbá köszönjük Boronyák kapitány úr szervezését, és vendéglátását.

 

Szeptember:

Ha a zalaegerszegi utunkat augusztushoz soroljuk, akkor e hónapban csupán egy hivatalos rendezvényről beszélhetünk.

Szeptember 8-án a parancsnok urak távolléte miatt, Bolgár Attila főhadnagy úr vezetése alatt egy 10 fős csapat a ferencszállási falunapra érkezett egy kis csatabemutatóra. A főhadnagy úr elmondása szerint a rendezvény jól sikerült, és a jelenlévő egyesületi tagok tisztes helytállással képviselték zászlóaljunkat. Ez a kis program nevezhető a negyedév utolsó eseményének.

Azonban, még egy eseményről szót kell ejtenem. E napon ugyanis Budapesten is érdekes dolgok történtek, melyekről nyilván többen tudtok már, de érdemesnek tartom itt is beszámolni róla, mivel közvetlenül kapcsolódik egyesületünk életéhez. Összeült ugyanis a Magyar Huszár- és Katonai Hagyományőrző Szövetség küldöttgyűlése, ahol bár egyes urak magyar tisztekhez méltatlan viselkedés mellett, de komoly változások történtek.

A szövetség Napóleon és 48-as kori tagozatának vezetéséről ugyanis lemondott parancsnokurunk Dr. Vass László. Úgy vélem az ő távozása a legérzékenyebb veszteség a szövetség számára. Így mandátuma megszűnt a szövetség elnökségében, ennek ellenére egyesületünk továbbra is aktív és meghatározó tagja marad a szövetségnek. Én ezúton is megragadnám az alkalmat, hogy megköszönjem, az egyesület nevében alezredes úrnak az elnökségben tett tíz éves áldozatos munkáját, valamint, hogy az elmúlt hónapokban segíthettem őt szövetségi ügyeiben is. Egyben kívánok Pénzes Gábor őrnagy úrnak jó egészséget, és jó munkát új feladatkörében.

 

Összesítés:

Ha e három hónapunkat nézzük, akkor sajnos csupán 9 rendezvényünk volt. Összesen az évben pedig 57. Új tag nem érkezett egyesületünk, kilépés viszont történt. Egy markotányos hölggyel, Seres Kittivel lettünk kevesebbek, így jelenleg 73 fővel számol egyesületünk.

Előléptetés a negyed évben egy volt Békésszentandráson. Jaksa Dávid tizedes érdemelte ki, hogy őrmesterré lépjen elő. Az évi szokásos kitüntetéseket szintén itt, Békésszentandráson adta át az alezredes úr. I. osztályú Damjanich érdemrendben részesült Ivanics Lajos úr, a hadtápban tett kimagasló érdemeiért, továbbá Bolgár Tünde hadnagy asszony, a békésszentandrási tüzérszakasz felállításáért. II. osztályú érdemrendben Tóth Bence őrmester úr részesült. Az előléptetésben, és kitüntetésben részült bajtársaknak ezúton szeretnék gratulálni a zászlóalj nevében is.

Végezetül pedig nem maradt más hátra, mint hogy alezredes úr nevében is megköszönjem mindazok áldozatos munkáját, akik e negyedévben is részt vettek valahol valamely rendezvényen, és remélem a hátralévő három röpke hónapban is lesz módunk megmutatni magunkat.

 

 

                                                                                                                           Kiss Kornél

Szeged, 2012-09-20                                                                                          hő. hadnagy

                                                                                                                        táborkari főnök